Nota de prensa - COMUNICADO COVID-19

Riotorto, 16 de marzo de 2019

A Asociación para a Promoción Social dos Ferreiros de Riotorto xunto co Concello de Riotorto organiza dende o ano 2007 a Feira da Artesanía do Ferro de Riotorto, este ano que seria a XIV edición que se celebraría o próximo domingo día 19 de abril do 2020, queda suspendida.

Nesta situación excepcional e desde o respecto, desde a nosa responsabilidade social e o bo sentido imperante, esperamos contribuír á recuperación da normalidade, tratando de protexer do mellor xeito posible a seguridade e saúde de todos os visitantes, artesans e resto de expositores. Por iso, despois das medidas anunciadas polo Goberno do Estado debido á pandemia de Coronavirus COVID-19, tomamos as medidas oportunas.

#QuédateNaCasa